Ποιότητα

Η “ΙΚΑΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ” εφαρμόζει το Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου και Ελέγχου Κρίσιμων Σημείων (Hazard Analysis Critical Control Point). Με βάση το HACCP ελέγχονται όλα τα κρίσιμα σημεία από την παραλαβή των προϊόντων μέχρι την παράδοσή τους στον πελάτη και διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος και η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας.
Επιπλέον η εταιρία έχει πιστοποιηθεί με ISO 22000:2005, το οποίο είναι ένα Διεθνές Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, που έχει αντικαταστήσει το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επιλογή προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή.